ปัจจัยที่สินเชื่อเงินสดคึกคัก

ปัจจัยที่ทำให้สินเชื่อเงินสดมีความคึกคัก

บริการสินเชื่อเงินสดเป็นการอนุมัติเงินก้อน โดยทำการโอนเข้าบัญชีของผู้ที่ขอมีสินเชื่อเงินสด เพื่อการใช้จ่ายตามความประสงค์ ทั้งนี้ ผู้ที่ขอสินเชื่อดังกล่าวจะสามารถจัดสรรแผนการใช้เงิน หรือเก็บไว้ยามฉุกเฉินก็ได แต่ต้องผ่อนชำระคืนเป็นรายเดือนๆ ละเท่าๆ กัน ตามกรอบเวลาที่ผู้ให้บริการกำหนด เช่น ผ่อนได้สูงสุด 60 หรือ 72 เดือน เป็นต้น การขอสินเชื่อเงินสดสามารถดำเนินการสมัครได้อย่างง่ายดาย เพราะไม่จำเป็นต้องมีบุคคลหรือหลักทรัพย์ค้ำประกัน ทั้งนี้ วงเงินอนุมัติของผู้ให้บริการก็จะแตกต่างกันไป แต่ไม่หนีกันมาก เช่น วงเงินอนุมัติสูงสุดไม่เกิน 5 เท่าของรายได้เฉลี่ยต่อเดือน และไม่เกินกี่บาทก็แล้วแต่เงื่อนไขของแต่ละผู้ให้บริการ เช่น ไม่เกิน 1,500,000 บาท และคำนวณอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก และค่าบริการและเบี้ยปรับเป็นไปตามประกาศอัตราดอกเบี้ย ค่าบริการ ค่าธรรมเนียม และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ของผู้ให้บริการ

ผลิตภัณฑ์ประเภทสินเชื่อเงินสดของธนาคารหรือผู้ให้บริการต่างๆ เข้าเป็นบริการหลักสำหรับลูกค้าที่มีความต้องการใช้เงิน ทั้งเฉพาะหน้า ฉุกเฉิน หรือเพื่อรองรังก็แล้วแต่ แต่ทั้งหมดทั้งมวลก็เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าเป็นสำคัญ นอกจากนี้ ผู้ให้บริการไม่ว่าจะธนาคารหรือ Non-Bank (สถาบันการเงินที่มิใช่ธนาคาร หมายถึง ตัวกลางทางการเงินที่ไม่รับเงินฝากจำเพาะเงินฝากประเภทกระแสรายวัน แต่เป็นแหล่งรวมสินเชื่อเพื่อเสริมสภาพคล่องทางการเงินและให้กับระบบเศรษฐกิจ) ยังคงพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการให้ตรงกับความต้องการใช้เงินของลูกค้า จึงทำให้สินเชื่อเงินสดมีการแข่งขันที่ไม่เคยลดลงเลย ..

หากย้อนไปไม่กี่ปีที่ผ่านมานี้ การดำเนินธุรกิจของธนาคารพาณิชย์สัญชาติไทย อาจโดนหางเลขจากพิษเศรษฐกิจไปบ้าง แต่เซกเตอร์ของสินเชื่อ เช่น สินเชื่อเงินสด ก็ยังคงสามารถขยายตัวได้เกินความคาดฝัน และยังสดใสต่อเนื่องในปีต่อๆ มาอีกด้วย จากสัดส่วนของธุรกิจสินเชื่อ ย้อนไปไม่เกินห้าปีที่แล้วนั้น ตลาดสินเชื่อของธนาคารพาณิชย์ เบอร์ต้นๆ เรียงมาคือ ธนาคารไทยพาณิชย์, ธนาคารกสิกรไทย, บริษัทบัตรกรุงไทย และส่วน Non-Bank มีเบอร์หนึ่งคือ บริษัท อิออน ธนสินทรัพย์, รองลงมาคือ อยุธยา แคปปิตอล เซอร์วิสเซส ตามมาด้วยอีซี่บาย

สาเหตุหนึ่งที่กระต้นให้สินเชื่อเงินสดมีความคึกคักคือ สภาพเศรษฐกิจที่ยังมีโอกาสเติบโตอีกมาก ผู้ประกอบการจึงพร้อมใจกันสร้างสรรโปรโมชั่นและแคมเปญกระตุ้นการขายอย่างไม่หยุดหย่อน ประกอบกับธนาคารแห่งประเทศไทยเองก็ผ่อนคลายมาตรการที่เคยรัดรึงในการให้บริการสินเชื่อเงินสดลง และธุรกิจสินเชื่อเงินสดยังแหมาะกับผู้มีรายได้น้อยถึงปานกลาง จึงเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้มีรายได้ปานกลางสามารถมีความคล่องตัวทางการเงิน ซึ่งดีกว่าที่จะไปเสี่ยงกับพฤติกรรมการทวงหนี้จากหนี้นอกระบบซึ่งใช้ความรุนแรง

ช่องทางสินเชื่อยังมี.. เมื่อธนาคารแห่งประเทศไทยมีการดำเนินนโยบายการเงินแบบผ่อนคลายขึ้น ด้วยการปรับลดอัตราดอกเบี้ย จึงทำให้อัตราดอกเบี้ยในตลาดเงินปรับลดลงไปตาม ก็เป็นเหตุอีกประการที่สถาบันการเงินต่างพร้อมใจและยินดีที่จะปล่อยสินเชื่อมากขึ้น เพราะก็ไม่มีความเสี่ยงมากมากวนใจ เมื่อความเสี่ยงลดลง ภาคธุรกิจหรือการเงินการธนาคารจึงรีบขยายการลงทุน ดังนี้เอง จึงเป็นผลมาจากช่องทางสินเชื่อ (Credit channel)

สาเหตุอีกอย่างที่แม้ว่าใครก็ไม่อยากให้เกิดขึ้น แต่เมื่อเกิดขึ้น จะเป็นตัวที่ทำให้ธุรกิจสินเชื่อ บูมอย่างมากคือ ปัญหาเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝัน เช่น มหาอุทกภัย วาตภัย หรือภัยธรรมชาติ ฯ เช่น เมื่อครั้งน้ำท่วมใหญ่ แม้ว่าภัยพิบัติต่างๆ จะคลี่คลายแล้ว หรือเข้าสู่สภาพปกติแล้ว แต่ความต้องการสินเชื่อก็ยังคงอยู่ เพราะความต้องการใช้เงินเพื่อการซ่อมแซมที่อยู่อาศัย การฟื้นฟูสภาพบ้านเรือน การรักษาตัว หรือซื้อทรัพย์สินที่ได้รับความเสียหายนี่เองส่งผลให้สินเชื่อมีจำนวนคำขอสูงอยู่ .. นี่เองคือแรงส่งต่อการขยายตัวของสินเชื่อเงินสด

นอกเหนือจากมุมมองออกมาจากธนาคารแล้ว ส่วนที่มองจากลูกค้า คือ ลูกค้ามีอำนาจการต่อรอง หรือ power of buyers ด้วยการแข่งขัน ลูกค้าจะสร้างภาวะและแรงกดดันให้ผู้ให้บริการจนต้องดั๊มราคาให้ถูกลง หรือเพิ่มคุณภาพของผลิตภัณฑ์ให้ดึงดูดใจมากขึ้น ลูกค้าจึงเป็นคนเลือกไม่ใช่ผู้ถูกเลือก หรือลูกค้าเป็นคนเสาะแสวงหาผลิตภัณฑ์ หากไม่ตอบโจทย์ ลูกค้าจะใช้วิธีดูผลิตภัณฑ์อื่นๆ ทดแทนที่ใกล้เคียงกันแทน จากทั้งหมด เห็นว่า ผู้ให้บริการรายใดที่มีการตอบสนองเร็วกว่าจะทำให้คว้าลูกค้าได้เร็วกว่า

อัพเดทที่สุดก็ไตรมาสสามของปีนี้ ความต้องการสินเชื่อภาคครัวเรือนเพิ่มขึ้นทุกแบบ ทั้งสินเชื่อเงินสด สินเชื่อบ้าน ฯ และธนาคารแห่งประเทศไทยยังได้คาดการณ์อีกว่าในไตรมาสต่อไป ความต้องการสินเชื่อก็จะยังคงระดับความเข้มข้นอยู่

วกกลับเข้ามาประเด็นสาเหตุที่สินเชื่อภายใต้การกำกับยังคงมีความแจ่มใส่ ประการหนึ่ง นั่นเป็นเพราะประชาชนรับรู้ข่าวสารที่น่ากลัวของเงินกู้หรือสินเชื่อนอกระบบ กล่าวคือเป็นการให้สินเชื่อที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมาย เพราะเป็นการเอารัดเอาเปรียบผู้กู้ และนำปสู่ภาระหนี้สินที่เพิ่มขึ้น และหลายคนคุ้นเคยกันดีกับกระดาษโฆษณาตามเสาไฟฟ้าบ้าง ตามราวบันไดบ้าง หรือตู้โทรศัพท์สาธารณะบ้าง โดยมีแต่เพียงคำโฆษณาที่ไร้ร่องรอยหรือหลักฐานใด เช่น วงเงินสูง อนุมัติไวภายใน 30 นาที เป็นต้น

หลายสิ่งที่กล่าวมาล้วนทำให้ลูกค้าหรือผู้ที่มีความต้องการใช้เงินได้รับผลประโยชน์ไปเต็มๆ คราวนี้ก็สุดแท้แต่ว่าใครจะเลือกสินเชื่อเงินสดของธนาคารหรือสถาบันการเงินไหน .. อำนาจอยู่ที่คุณ