เลือกใช้สินเชื่อเงินสดเพราะอะไร

ความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นได้กับคนทุกคน กับประเทศทุกๆ ประเทศ ภาวะเศรษฐกิจ และประกอบกับพฤติกรรมการบริโภคของคนที่เปลี่ยนแปลงไปด้วยทำให้คนเราต้องการยกระดับคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น คล่องตัวขึ้นกว่าแต่ก่อน จึงมุ่งเป้าไปที่หารายได้มาเติมเต็มการดำรงชีวิต และยิ่งไปกว่า ต้องเป็นเข้าถึงสิ่งของอุปโภคบริโภค หรือการบริการได้ในทันที หรือรวดเร็วกว่าอดีต ดังนั้น การหาที่พึ่งพาทางการเงินด้วยการใช้บริการสินเชื่อเงินสดจึงมีความต้องการเพิ่มสูงขึ้น ๆ จึงส่งผลให้ธุรกิจการให้บริการสินเชื่อเงินสดขยายวงกว้างมากขึ้น จากระดับภาพเล็กๆ ต่อมาสู่ภาพใหญ่ คือบรรดาผู้ให้บริการสินเชื่อเงินสด ไม่ว่าจะเป็นธนาคารพาณิชย์หรือ Non-Bank จึงถือว่าเป็นฟันเฟืองสำคัญหรือเป็นส่วนที่มีบทบาทหลักในระบบขับเคลื่อนเศรษฐกิจเลยทีเดียว ซึ่งส่งผลต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ

สืบเนื่องจากภารพรวมทั้งหมด การแข่งขันส่วนของสินเชื่อเงินสดจึงแข่งขันกันดุเดือนและทวีความเข้มข้น เห็นได้จากผู้ให้บริการรุกลูกค้าอย่างจริงจังมากขึ้นด้วยการออกโปรโมชั่นต่างๆ เช่น อัตราดอกเบี้ย วงเงินที่สูง การลดภาระการผ่อนชำระลง อนุมัติเร็วติดปีก การให้บริการแบบรวดเร็ว เหล่านี้ทำให้ผู้บริโภคได้ประโยชน์มากขึ้น และปัจจัยเหล่านั้นอาจจะกล่าวได้ว่าเป็นสิ่งดึงดูดใจให้ลูกค้าเลือกใช้บริการ แต่ว่าไปแล้ว ปัจจัยใดกันแน่ที่ลูกค้าที่ต้องการใช้บริการสินเชื่อเงินสดเลือกและพิจารณา

ลูกค้าเลือกเพราะต้นทุนการเงินลดลง.. เพราะผู้ให้บริการหันมาเล่นกับกลุ่มลูกค้ารายย่อยที่มีรายได้ปานกลางถึงรายได้น้อย เช่น พ่อค้าแม่ค้ารายเล็ก หรือผู้ประกอบการธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ซึ่ง lower cost หรือการดำเนินงานด้านสินเชื่อเงินสดที่มีต้นทุนต่ำนี้ จะทำให้ผู้ให้บริการช่วงชิงลูกค้าได้เพราะมีความได้เปรียบในการแข่งขันจากการผลิตตัวสินค้าและบริการที่มีมูลค่าสูงกว่าแก่ลูกค้า หรือ ผลิตสินค้าและบริการที่มีคุณภาพทัดเทียมกับคู่แข่งแต่มีต้นทุนที่ต่ำกว่า

ลูกค้าเลือกเพราะมีความแตกต่างในตัวสินค้าและบริการ.. สินค้าหรือบริการที่มีตอบโจทย์ หรือตอบความต้องการลูกค้าเฉพาะส่วน จะทำให้ลูกค้าเดินมาหา นอกจากนั้น ความจำเพาะหรือความโดดที่มีมากกว่าคู่แข่งหรือสถาบันการเงินอื่นๆ ส่งผลให้มีคู่แข่งน้อยรายกว่า การสร้างความแตกต่างเป็นการลงรายละเอียดเฉพาะ และดูว่าจะเน้นที่จุดไหน เช่น เน้นตัวสินค้าและบริการ เน้นความต้องการเฉพาะกลุ่ม กลุ่ม เช่น สินเชื่อเงินสดเพื่อการศึกษา สินเชื่อเงินดสดเพื่อการพัฒนาอาชีพ เป็นต้น

ลูกค้าเลือกเพราะมีการนำเทคโนโลยีและการบริการใหม่ๆ มาใช้ .. นอกจากตัวสินค้าและบริการแล้ว ลูกค้าสินเชื่อเงินสดยังต้องการความคล่องตัวรวมถึงการบริการที่ดี มีคุณภาพ ด้วย และเมื่อรวมกับความแตกต่างในตัวบริการแล้ว ลูกค้าจะมั่นใจในสินค้าหรือบริการ เรียกว่ามี brand and loyalty

ลูกค้าเลือกเพราะสินเชื่อเงินสดเป็นสินเชื่อที่ไม่ต้องมีหลักทรัพย์หรือบุคคลค้ำประกัน .. มีรายงานที่แสดงว่าส่วนแบ่งการตลาดของสินเชื่อที่ไม่ต้องมีหลักทรัพย์ค้ำประกันนั้น ผู้ประกอบการที่ไม่ใช่ สถาบันการเงิน (Non-Bank) มีส่วนแบ่งทางการตลาดมากที่สุด คือกว่าร้อยละ 70 ทีเดียว นั่นเป็นเพราะเป็นลูกค้าที่ระดับรายได้ไม่สูง ทำให้จำนวนคำขอหรือจำนวนบัญชีมีมากกว่า แต่ก็อีกนั่นแหละ ฐานลูกค้ารายได้ระดับไม่สูงก็ทำให้มียอดสินเชื่อหรือหนี้ค้างสูงตามไปเป็นเงาตามตัว

ทั้งนี้ สินเชื่อที่ไม่ต้องมีหลักทรัพย์หรือบุคคลค้ำประกัน แบ่งเป็นใหญ่ๆ ได้สี่แบบคือ เงินก้อน วงเงินสดหมุนเวียน วงเงินเบิกเกินบัญชี และสินค้าผ่อนชำระ

ลูกค้าเลือกเพราะแข่งขันกันที่ราคา.. โดยหลักการแล้วกลยุทธ์การแข่งขันของผู้ให้บริการสินเชื่อจะแบ่งเป็นสองลักษณะใหญ่ๆ ได้แก่ แข่งขันที่ราคา และแข่งขันที่ไม่ใช่ราคา ก็ได้แก่ การอนุมัติที่ว่องไวภายในครึ่งชั่วโมง ให้วงเงินสูง ระยะเวลาผ่อนชำระยาว การให้ของขวัญของกำนัลเพื่อดึงดูดใจลูกค้า

การแข่งขันส่วนนี้ บรรดาธนาคารพาณิชย์คือผู้เล่นและมีผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลักเพราะสามารถใช้กลยุทธ์ด้านราคาได้ด้วยเงื่อนไขลดอัตราดอกเบี้ยลง เพราะมีต้นทุนบริการที่ต่ำ และมีช่องการสาขามากกว่า

ลูกค้าเลือกเพราะโปรโมชั่น ... ธนาคารพาณิชย์อีกเช่นกันที่มีโปรโมชั่นหรือแคมเปญอัตราดอกเบี้ยสำหรับลูกค้าที่มีรายได้ประจำ มั่นคง เช่น พนักงานราชการ พนักงานของรัฐ เพราะธนาคารเองจะยังคงต้องรักษาฐานลูกค้านี้ไว้ให้เหนียวแน่น เพราะถือเป็นลูกค้าที่มีศักยภาพในการชำระหนี้สูงและธนาคารเองก็ยังสามารถต่อยอดสินค้าและบริการจากลูกค้ากลุ่มนี้มากขึ้นได้

ลูกค้าเลือกเพราะเป็นผู้ให้บริการที่มีความคล่องตัว..ความคล่องตัวเกิดขึ้นกับ Non-Bank มากกว่า ส่วนธนาคารพาณิชย์ความที่เป็นองค์กรขนาดใหญ่ ทำให้อุ้ยอ้าย การปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลง ทำให้ขาดความคล่องตัว อีกประการหนึ่งคือ ธนาคารพาณิชย์จะต้องคำนึงถึงเจ้าของเงินทุน หมายถึงประชาชนคนฝากเงิน จึงเกิดความเสี่ยงได้มากกว่า จึงไม่รวดเร็วเหมือน Non-Bank

ลูกค้าที่ฉลาดจะเลือกขอสินเชื่อกับกลุ่มธนาคารสัญชาตินอกหรือกลุ่มธนาคารต่างประเทศที่มีสาขาในไทย เพราะผู้ให้บริการเหล่านี้ จะออกการส่งเสริมการขายอยู่เป็นระยะ เพื่อกระตุ้นตลาด เช่น มีการเสนอช่วงเวลาดอกเบี้ยต่ำ บัตรของแถม เป็นต้น ทั้งนี้ กลุ่มธนาคารสัญชาตินอกหรือกลุ่มธนาคารต่างประเทศที่มีสาขาในไทยอาจมีข้อเสียเปรียบตรงที่สาขาและตำแหน่งที่ตั้งน้อย แต่ก็อุดรูรั่วด้วยการการใช้การให้บริการผ่านอินเทอร์เน็ต หรือระบบออนไลน์ เป็นต้น ซึ่งสอดคล้องกับวิถีชีวิตในปัจจุบัน

การให้บริการสินเชื่อเงินสดนับว่ายังมีอนาคตและช่องทางอีกมาก ซึ่งนั่นทำให้ลูกค้าอย่างเราๆ ได้รับสิทธิประโยชน์เพิ่มขึ้น และเป็นช่องทางสำหรับผู้บริโภครายย่อยที่จะได้รับผลตอบแทนแบบเต็มที่ และอำนาจการใช้จ่ายก็อยู่ในมือมากขึ้น