อยากทำสินเชื่อเงินสดต้องอ่านก่อน

จากการที่เราหลายคนต่างก็มีความจำเป็นที่ต่างกันออกไป แต่ที่เหมือนกันก็ตรงที่ ต่างก็มีความจำเป็นที่จะต้องใช้เงินสดในกรณีฉุกเฉิน หรือเพื่อเสริมสภาพคล่องทางการเงินให้กับตัวเองหรือธุรกิจ และการที่เราได้ทราบกันมาบ้างแล้วว่าสินเชื่อบุคคลเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกที่สามารถทำได้ง่ายและการชำระหนี้นั้นค่อนข้างวางแผนการชำระได้ดี เพราะเราจะกำหนดเวลาที่จะหมดนี้ได้แน่นอน เป็นสินเชื่อที่มีกรอบมาตรฐานการชำระหนี้ที่ดี สร้างวินัยในการชำระเงินให้กับผู้กู้ไปในตัวด้วย และสินเชื่อบุคคลอีกประเภทที่ให้การตอบสนองความต้องการที่จะใช้เงินก้อนคือสินเชื่อเงินสดคือมีการวางแผนการดำเนินการให้ความสะดวกกับผู้กู้ได้ไม่ต่างกับสินเชื่อบุคคลทั่วไป และยังมีการรวมรูปแบบข้อดีของบัตรวีซ่าไว้ด้วยกัน

สินเชื่อเงินสดเป็นสินเชื่อที่อยู่ในส่วนของสินเชื่อบุคคล เพราะเป็นสินเชื่อที่ตอบสนองความต้องการของผู้ที่ต้องการเงินก้อนเพื่อวัตถุประสงค์การใช้เงินได้แทบจะครบทุกประการ

สินเชื่อเงินสด เป็นสินเชื่ออีกประเภทหนึ่งของสินเชื่อส่วนบุคคล สำหรับผู้ที่ต้องการกู้เงินสด เป็นการขอกู้จากสถาบันการเงิน โดยสถาบันการเงินจะอนุมัติสินเชื่อเป็นเงินก้อนให้กับผู้ขอสินเชื่อ โดยการโอนผ่านบัญชี ในการขอสินเชื่อประเภทนี้มีความนิยมสำหรับผู้ที่ต้องการใช้เงินด้วย เช่น ค่ารักษาพยาบาล หรือซ่อมแซมบ้านเรือน ทั้งนี้ในส่วนของอัตราดอกเบี้ยก็จะขึ้นอยู่กับทางสถาบันการเงินจะทำการกำหนด ยิ่งจำนวนเงินกู้มาก ดอกเบี้ยก็จะน้อยลงเช่นกัน และในส่วนของระยะเวลาในการผ่อนชำระก็สูงถึง 12-60 เดือน หากผู้ที่จำเป็นที่จะต้องใช้เงินก้อนและอัตราดอกเบี้ยน้อย พร้อมกับระยะเวลาในการผ่อนชำระที่ยาว ก็ควรที่จะเลือกสินเชื่อส่วนบุคคลประเภทเงินสด

จากกรณีที่เกี่ยวกับสินเชื่อเงินสดนั้นหลักสำคัญๆ ที่ต้องนึกถึงต่อจากมีคุณสมบัติที่ตอบโจทย์ความต้องการของผู้คนได้นั้นก็จะเป็นในส่วนต่อมาคือคุณสมบัติที่ผู้สมัครสินเชื่อส่วนบุคคลจะต้องมีคือ

ต้องเป็นบุคคลที่มีอาชีพเป็นพนักงานบริษัทเอกชน ข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือผู้ประกอบการธุรกิจส่วนตัว โดยที่เงื่อนไขคุณสมบัติของผู้สมัครจะแบ่งออกเป็น 2 กลุ่มหลัก คือ

คุณสมบัติของผู้ที่จะขอสินเชื่อเงินสด ถ้าเป็นพนักงานบริษัท ข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจจะต้องมีสัญญาไทย ต้องมีอายุตั้งแต่ 20 - 65 ปี มีรายได้ประจำตั้งแต่ 15,000 บาท ขึ้นไป มีอายุการทำงานตั้งแต่ 6 เดือนขั้นปีและสิ่งสำคัญคือจะต้องไม่มีประวัติค้างชำระค่าสินเชื่ออื่นๆ หรือไม่ผิดนัดชำระ

คุณสมบัติของผู้ที่จะขอสินเชื่อเงินสด สำหรับผู้ประกอบธุรกิจส่วนตัว ต้องมี มีอายุตั้งแต่ 20 ปีขึ้นไปมีการดำเนินการประกอบธุรกิจตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไปมีสถานะการเงินหมุนเวียนของเงินในบัญชีตั้งแต่ 50,000 ขึ้นไปต่อเดือน และสิ่งสำคัญคือจะต้องไม่มีประวัติติด Backlist ในเครดิตบุโร การที่เราเตรียมพร้อมเกี่ยวกับคุณสมบัติของเราแล้ว เรื่องสำคัญอีกอย่างที่เราเองก็ต้องพิจารณาก็คือ สถาบันทางการเงินที่เราจะเลือกนั้นเราควรจะเลือกทำสินเชื่อเงินสดกับธนาคารไหน เราควรเลือกอย่างไร เนื่องจากว่าในปัจจุบันทางสถาบันการเงินที่เป็นธนาคารหลัก และสถาบันการเงินที่ไม่ใช่ธนาคารต่างมีประเภทสินเชื่อให้กับผู้ขอสินเชื่อบริการเช่นเดียวกัน แต่จุดเด่นและจุดด้อยระหว่างธนาคารและไม่ใช่ธนาคารนั้นมีดังนี้

ารขอสินเชื่อเงินสดกับธนาคารจุดเด่น คือ ความน่าเชื่อถือและความมั่นคงในด้านการเงิน เพราะเป็นสถาบันการเงินที่ได้รับการรับรองจากกระทรวงการคลังและมีสถานะน่าเชื่อถือสำหรับลูกค้า รวมถึงมีช่องทางในการรับการบริการที่มากมาย สาขาที่บริการอยู่ตามจุดต่างๆที่สามารถหาได้ง่ายและสะดวกในการเลือกใช้บริการตามสาขาที่สะดวก และที่สำคัญคือ การให้บริการที่ครบวงจร ทั้งแต่ การฝาก ถอน โอนเงิน และบริการด้านสินเชื่อต่างๆ แต่จะมีจุดอ่อน คือ ขั้นตอนการขอสินเชื่อจะมีความยุ่งยาก เนื่องจากเงื่อนไขและหลักเกณฑ์ที่เข้มข้น และยากในการอนุมัติ ผู้สมัครขอสินเชื่อจะต้องมีเงื่อนไขคุณสมบัติตรงกับที่ธนาคารได้กำหนดไว้ และขั้นตอนการพิจารณาก็ใช้เวลาที่ค่อนข้างนาน โอกาสในการอนุมัติค่อนข้างยาก เพราะเงื่อนที่ทางธนาคารกำหนดนั้นสูง เพราะธนาคารมีความกังวลว่าผู้สมัครขอสินเชื่อไม่ว่าจะเป็นประเภทสินเชื่อส่วนบุคคลหรือสินเชื่อเพื่อธุรกิจจะผิดนัดชำระ จึงต้องกำหนดให้ผู้ขอสินเชื่อมีหลักเกณฑ์ที่ตรงกับธนาคารกำหนดไว้ และในกรณีที่ขอสินเชื่อในวงเงินที่สูง ทางธนาคารจะให้ผู้ขอสินเชื่อวางหลักค้ำประกันไว้ด้วย

ส่วนการทำสินเชื่อเงินสดกับสถาบันการเงินไม่ใช่ธนาคาร จุดเด่น คือ ขั้นตอนการสมัครที่ไม่ยุ่งยาก เพราะหลักเกณฑ์ที่สถาบันการเงินกำหนดสำหรับผู้สมัครขอสินเชื่อนั้นจะไม่สูงเท่ากับธนาคาร อนุมัติง่ายกว่าธนาคาร รวมถึงขั้นตอนและระยะเวลาในการอนุมัตินั้นจะใช้เวลาที่สั้นกว่าธนาคาร จึงเหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการขอสินเชื่อแบบด่วน และคุณสมบัติไม่เข้าเกณฑ์ของธนาคาร จึงเลือกที่จะขอสินเชื่อจากสถาบันการเงินเหล่านี้แทน แต่จุดอ่อน คือ เรื่องของความน่าเชื่อถือมีน้อยกว่าสถาบันการเงินอย่างแน่นอน รวมถึงอัตราดอกเบี้ยจะสูงกว่าธนาคาร และช่องทางการให้บริการที่น้อยกว่าธนาคาร สาขาที่บริการก็ไม่เยอะเท่ากับธนาคาร จึงทำให้ยากต่อการเข้าไปใช้บริการ

จากที่กล่าวมานั้นท้ายที่สุดแล้วเงื่อนไขการใช้สินเชื่อส่วนบุคคลจะขึ้นอยู่กับว่าผู้ขอสินเชื่อต้องการสินเชื่อไปทำอะไร และคุณสมบัติตรงตามเกณฑ์หรือไม่ เมื่อเงื่อนไขเข้าเกณฑ์แล้ว ก็มาถึงการใช้ การใช้ก็ไม่มีอะไรที่ยุ่งยากเพียงใช้ตามเงื่อนไขที่สถาบันการเงินได้กำหนดไว้ และชำระตรงเวลา และไม่ผิดนัดชำระ เท่านี้ก็จะสามารถใช้จ่ายได้อย่างมีความสุขแล้ว