เตรียมตัวสมัครสินเชื่อเงินสด

ในยุคที่เศรษฐกิจและการเงินฝืดเคืองขนาดนี้ หลายๆสถาบันทางการเงินก็พากันออกสินเชื่อต่างๆออกมาให้บุคคลทั่วไปสมัครเป็นลูกค้า เพื่อหาเงินไปลงทุนต่อ เพียงแต่ว่าการสมัครสินเชื่อไม่ใช่เรื่องง่ายสำหรับทุกคน เพราะทางสถาบันการเงินเหล่านี้ก็ต้องรักษาผลประโยชน์ของตนเองด้วยเช่นกัน ไม่ใช่ว่าจะยอมปล่อยเงินกู้ไปง่ายๆให้กับทุกคนที่มาสมัคร เพราะถ้าเกิดผู้ที่มาสมัครและรับเงินไปไม่นำเงินมาคืนก็เป็นการลงทุนที่เสียเปล่าของสถาบันการเงินนั้น

ในปัจจุบันนี้มีสินเชื่อรูปแบบหนึ่งที่ได้รับความนิยมอย่างมากและหลายๆสถาบันการเงินก็พากันออกโปรโมชั่นต่างๆออกมาเพื่อดึงดูดลูกค้าให้มากที่สุด นั่นก็คือ สินเชื่อเงินสด สินเชื่อเงินสด เป็นสินเชื่อประเภทหนึ่ง ที่ทางสถาบันการเงินให้เงินในรูปแบบของสินเชื่อแก่ผู้ที่มาสมัคร โดยให้เงินในรูปแบบของบัตรเครดิต ซึ่งจะเริ่มคิดดอกเบี้ยเมื่อมีการใช้งานเงิน ซึ่งเป็นข้อดีของสินเชื่อเงินสดที่ดีกว่าสินเชื่อรายบุคคลที่เริ่มคิดดอกเบี้ยทันทีที่ให้เงินแก่ผู้ที่มาสมัคร แต่ก็อย่างที่ได้กล่าวไปแล้วข้างต้นว่าการที่เราจะสมัครสินเชื่อเงินสดหรือสินเชื่ออื่นๆได้ จะต้องผ่านการคัดกรองจากทางสถาบันการเงินเสียก่อนโดยอ้างอิงจากหลักฐานการสมัครของเรา ดังนั้นสิ่งที่เราต้องเตรียมไปเมื่อต้องการจะสมัครสินเชื่อเงินสดมีดังนี้

1. ในปัจจุบันนี้มีสินเชื่อรูปแบบหนึ่งที่ได้รับความนิยมอย่างมากและหลายๆสถาบันการเงินก็พากันออกโปรโมชั่นต่างๆออกมาเพื่อดึงดูดลูกค้าให้มากที่สุด นั่นก็คือ สินเชื่อเงินสด สินเชื่อเงินสด เป็นสินเชื่อประเภทหนึ่ง ที่ทางสถาบันการเงินให้เงินในรูปแบบของสินเชื่อแก่ผู้ที่มาสมัคร โดยให้เงินในรูปแบบของบัตรเครดิต ซึ่งจะเริ่มคิดดอกเบี้ยเมื่อมีการใช้งานเงิน ซึ่งเป็นข้อดีของสินเชื่อเงินสดที่ดีกว่าสินเชื่อรายบุคคลที่เริ่มคิดดอกเบี้ยทันทีที่ให้เงินแก่ผู้ที่มาสมัคร แต่ก็อย่างที่ได้กล่าวไปแล้วข้างต้นว่าการที่เราจะสมัครสินเชื่อเงินสดหรือสินเชื่ออื่นๆได้ จะต้องผ่านการคัดกรองจากทางสถาบันการเงินเสียก่อนโดยอ้างอิงจากหลักฐานการสมัครของเรา ดังนั้นสิ่งที่เราต้องเตรียมไปเมื่อต้องการจะสมัครสินเชื่อเงินสดมีดังนี้

โดยปกติแล้วเหล่าอาชีพข้าราชการหรือพนักงานราชการจะใช้เอกสารรับรองเงินเดือนในการสมัครสินเชื่อได้ แต่สำหรับอาชีพอื่นๆที่เงินเดือนโอนเข้าบัญชี ทางสถาบันการเงินอาจจะเรียกขอสลิปเงินเดือนย้อนหลัง สมุดบัญชีเงินฝากหรือเครดิตบูโรดูได้ โดยส่วนใหญ่สถาบันการเงินจะขอดูหลักฐานทางการเงินย้อนหลังไม่น้อยกว่า 6 เดือน ในกรณีที่จะใช้สมุดเงินฝากเป็นหลักฐานอ้างอิง เมื่อขึ้นเล่มใหม่แล้วอย่าเพิ่งรีบทิ้งให้เก็บสมุดบัญชีเล่มเก่าไว้ก่อน

ในกรณีที่เป็นลูกจ้างได้รับเงินเป็นรายวัน รายสัปดาห์ รายเดือนแบบรับด้วยตนเอง ควรนำเงินเข้าไปฝากไว้ในบัญชีเงินฝากก่อน เพื่อให้บัญชีมีเงินเข้าประจำ นอกจากนี้ในกรณีของลูกจ้างชั่วคราวหรือลูกจ้างประจำอาจจะใช้หนังสือสัญญาจ้างหรือหนังสือรับรองการทำงานได้ โดยต้องมีข้อมูลของระยะเวลาสัญญาจ้างตั้งแต่เริ่มจนถึงสิ้นสุด และรายได้ของการจ้าง

สิ่งที่สำคัญคือต้องศึกษาเกณฑ์ขั้นต่ำของรายรับให้ดีเสียก่อน ซึ่งสินเชื่อแต่ละชนิด หรือสถาบันการเงินจะแตกต่างกันอย่างเช่น บัตรเครดิต บางสถาบันกำหนดให้ผู้ที่สมัครต้องมีคุณสมบัติ คือมีรายได้ 15,000 บาทต่อเดือนขึ้นไป แต่สำหรับบัตรสินเชื่อเงินสดนั้นกำหนดคุณสมบัติ คือมีรายได้ 10,000 บาทขึ้นไป เป็นต้น ดังนั้นหากรายได้ปัจจุบันของคุณยังไม่ถึงเกณฑ์ขั้นต่ำที่สถาบันทางการเงินกำหนดไว้ก็ขอให้คุณพยายามหาเงินก้อนไปฝากเพิ่มเข้าในบัญชีเพื่อให้ยอดรายรับรวมของคุณถึงเกณฑ์ขั้นต่ำหรืออาจจะสูงกว่าก็ได้

2. สร้างความน่าเชื่อถือให้ตนเองหรือการสร้างเครดิตให้ตนเอง เพราะโดยปกติสถาบันการเงินจะต้องทำการตรวจสอบประวัติการใช้บริการสินเชื่อหรือหนี้สินอื่นๆที่ผู้สมัครมีอยู่ ประวัติการชำระหนี้หรือเงินต่างๆ รวมไปถึงความน่าเชื่อถือในด้านอื่นๆ เช่น การมีที่อยู่อาศัยเป็นหลักแหล่ง มีอาชีพการงานที่มั่นคง มีบุคคลที่น่าเชื่อถือและสามารถใช้อ้างอิงหรือรับประกันความน่าเชื่อถือของผู้สมัครได้ และที่สำคัญมีหมายเลขโทรศัพท์พื้นฐาน หรือโทรศัพท์บ้าน เพื่อความสะดวกในการติดต่อและการติดตามทวงหนี้ต่างๆ

จะเห็นได้ว่าทั้งข้อ 1 และข้อ 2 เป็นการตรวจสอบความน่าเชื่อและความสามารถในการชำระหนี้อย่างหนึ่งของ สถาบันการเงิน ว่าสมควรทำการปล่อยเงินให้กู้ยืมหรือไม่ ถ้าปล่อยไปแล้วจะได้เงินคืนหรือไม่ โดยทางสถาบันการเงินจะพิจารณาความสามารถในการชำระหนี้จากปัจจัยในข้อ 1 และข้อ 2 นั่นเอง และนอกจากนี้ เงินที่ทางสถาบันการเงินจะเปิดในกู้ยืมในรูปแบบของสินเชื่อเงินสดนั้น ทางธนาคารจะคิดเป็นอัตราตามเงินเดือนหรือรายรับของเราในแต่ละเดือน หากเรามีเงินเดือนเยอะเราก็จะได้รับบัตรเงินสดที่มีวงเงินอยู่มาก แต่ถ้าหากเรามีเงินเดือนน้อยเราก็จะได้รับบัตรเงินสดที่มีวงเงินอยู่น้อยตามไปด้วย ปกติเกณฑ์กำหนดของวงเงินสูงสุดที่สถาบันทางการเงินนิยมให้ก็คือ กำหนดวงเงินในจำนวน 5 เท่าของเงินเดือนหรือรายรับจริงของผู้ที่มาสมัครสินเชื่อ ซึ่งถือว่าเป็นปริมาณเงินที่ค่อนข้างเยอะทีเดียว